Pareizrunas mācība

Ābece un lasamgrāmata starptautiskos skaņu rakstos: palīgs visiem, kas grib iemācīties pareizu, no izlokšņu savadībām brīvu latvisku izrunu.
SATURS
1. Mācība un ābece
2. Lasāmie gabali

Izdevējs

Oskara Jēpes izdevniecība

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1922, Cēsis