Ievads latvju rakstniecībā

2 sējumos
Lasāma grāmata pamatskolām, papildskolām un cittautu skolu augstākām klasēm
SATURS
1. daļa Tautas gara mantas un vecākā rakstniecība sakarā ar poētiku un stilistiku
2. daļa Jaunākā rakstniecība sakarā ar poētiku.

Izdevējs

A. Gulbja apgāds

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1925 – 1927, Rīga