Skaistuma rasa

Dzejoļi par dabu un mīlestību. Grāmatu sakārtoja Antonija Mikšta.

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

2012, Ogres novads
Izdevējs: Antonija Mikšta.