Pasakas

Saturs
Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties
Nabaga bramins
Pasaka par vērdiņu
Jūras vārava
Mūžīgais students
Pelnrušķīte
Milzis
Bendes meitiņa
Ķēniņa dēla trīs dārgumi
Meža balodītis
Sarkangalvīte
Pasaka par zelta ābeli
Ūziņš
Pasaka par pelīti
Labuma meklētājs
Pasaka par vecāko dēlu
Divi draugi
Pieticīgais zvejnieks
Māras koks
Lācis un pelīte
Dvēseļu mežs
Ūdens māte
Malēja
Zaļā jaunava
Dzelzu puika
Sāpju ceļš
Burvja sirds
Ceļš uz pavasari
Pārvēršanās
Kalns, kas dziedāja
Laimes sala
Gulbju jaunava
Meža māte
Dzeltēnais putns
Ziemeļmeitas vēdeklis
Sēņotājs.

Izdevējs

VAPP Daiļliteratūras apgādniecība

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1941, Rīga