Latviešu pasakas un teikas 15 sējumos. 10. sējums

Pēc Anša Lerha-Puškaiša un citiem avotiem sakopojis un rediģējis Pēteris Šmits.

Izdevējs

Valters un Rapa

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Sastādītājs

Redaktors

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

Rīga