Etnografisku rakstu krājums. 1. sējumsSaturs
1. Ausēklis kā dzejnieks tautas dziesmu garā
2. Induļa teika
3. Mežs mūsu tautas dziesmās
4. Daži jautājumi par tautas dziesmām
5. Kuo vēsture māca par tautu savstarpīgām cīņām?
6. Par senuo latviešu kultūru
7. Par austruma Sibirijas tautām
8. Kāda nuozīme ir mūsu tautas dziesmām?
9. O. Bokeļa tautas dzejas psicholoģija un latviešu tautas dziesmas
10. Vai latvieši zinātnēs ir pastrādājuši kuo ievēruojamu?
11. Latviešu tautas dziesmas kā vēstures avuoti
12. Par daiņu
13. Par trūkumiem mūsu rakstniecībā
14. Kāds vārds par ienaida politiku pie latviešiem
15. Kā cēlies vārds „vācietis"?
16. „Stāvu kuoku nami"
17. Kuo valuodniecība māca par latviešu, leišu un prūšu senātni?
18. Mūsu tautas dziesmu bāŗi

Izdevējs

J. Misiņa izdevniecība

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Recepcijas persona

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1912, Rīga