Rucavas garamantas I

Sastādījusi Māra Vīksna. Redaktore Ināra Stašulāne. Ievadteksts, komentāri: Inga Tapiņa. Ievadteksts, vārdnīca: Beatrise Reidzāne.


Publicitātes informācija
Izdevumā apkopoti divu rucavnieku folkloras vākumi 20. gs. 20. gados, folkloristu vairāku ekspedīciju materiāli no pagājušā gadsimta otrās puses un zinātniski pētījumi. Saturiski interesantas ir rucavnieka Jāņa Ģirņa burtnīcas. Tajās ir gan folklora - klasiskās tautasdziesmas, gan garās dziesmas un ziņģes ar un bez notīm, pasakas, rotaļas, visdažādāko saimniecisko darbu (ēku būvniecība, linu mīstīšana, ziepju vārīšana, dzijas krāsošana, aušana) un tradīciju (gadskārtu, svētku un ģimenes godu – kāzu, krustību, bēru) apraksti, ēdienu receptes. Burtnīcas ir liecība par senajām Rucavas tradīcijām, tās var uzskatīt par Rucavas etnogrāfisko enciklopēdiju.

Izdevējs

Apgāds "Zinātne"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934549700

Redaktors

Izdošanas gads/vieta

2019, Rīga