Caur vārdu birzi II

Grāmata ir kolēģu veltījums Ainai Blinkenai jubilejā. Zinātnisko un populārzinātnisko darbu izlasē, kuras nosaukumu izraudzījusies pati gaviļniece, iekļauta tikai daļa no tā nozīmīgā valodnieciskā devuma, kas paveikts garajā un bagātajā darba mūžā. Šis sējums sniedz ieskatu vēl vienā Ainas Blinkenas publikāciju daļā, atspoguļojot latviešu valodas un valodniecības attīstību plašajā laika posmā saistībā ar vēsturiskajām un politiskajām norisēm.

Izdevējs

Latvijas Universitāte

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984742892

Sastādītājs

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

2017, Rīga