Latvju Dainas 6 sējumos. 1. sējums. 9. burtnīca9. burtnīcas saturs
6. Valodas, paļas, nicināšana
7. Pūrs, mantība. (Pa lielākai daļai kāzu dziesmas.)
8. Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli)
9. Lūkošanās, precības, kāzas un dzīve tautās

Izdevējs

H. J. Draviņ-Dravnieka apgāds

Izdevuma veids

Burtnīca

Darba veids

Oriģināldarbs

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

1898, Jelgava