Politische Dimensionen der deutschbaltischen literarischen Kultur

Rakstu krājums, kas ietver pētījumus 17.-19. gadsimta literārajā kultūrā mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorijā, pievēršot uzmanību tādiem jautājumiem, kā starpnacionālās attiecības, konfesionālās problēmas, sabiedrības slāņi un tautības, kā arī nacionālās kustības un birģeriskās kultūras attiecības, pilsoniskās sabiedrības veidošanās, publicistika un daiļliteratūra tautas apgaismības ietvaros utml. Krājuma redaktori: Līna Lukas, Mihaels Švitāls (Schwidtal) un Jāns Undusks. Grāmata ir iznākusi arī Baltijas Vēsturnieku komisijas un Igaunijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Rakstu autori:
Pärtel Piirimäe (par patriotisma diskursu Zviedrijas lielvalstī 17.gs.) , Kairit Kaur (par Baltijas vācu sievietēm un dzimtbūšanu 18.gs.), Ulrich Kronauer (par Garlību Merķeli vācu apgaismības kontekstā), Jaan Undusk (par izmaiņām likumdošanā 18./19.gs. mijā), Ulrike Plath (par K.G.Zontāgu un apgaismības teoloģiju), Marju Luts-Sootak (par likumdošanai veltīto publicistiku Baltijā 19.gs. pirmajā pusē), Michael Schwidtal (par izdevumu "St.Petersburger Correspodenzen" un Viktora Hēna publikācijām), Gert von Pistohlkors (par Baltijas vācu presi 1865-1889), Martin Klöker (par Vidzemes gadījuma dzeju 17.gs.), Mari Tarvas (par Antoniju Mikvicu (Mickwitz) un viņa bibliotēku), Hans Graubner (par J.G.Lindnera kā Domskolas rektora darbības atsevišķiem aspektiem), Heinrich Bosse (par J.M.R.Lenca darbu "Bittschrift eines Liguriers an den Adel von Ligurien), Mara Grudule (par ilustrācijām Kurzemes latviešu dziesmu grāmatā, 1754), Pauls Daija (par politisko karnevālu Holberga lugas "Kalna Jepe" pirmajā latviešu tulkojumā: A.J.Stenders, 1790), Liina Lukas (par Baltijas vācu romānu laika dimensiju), Ralph Rainer Wuthenow (par sociālo kritiku Eduarda fon Keizerlinga (von Keyserling) romānos).

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Recepcija

ISBN

978-3-643-14181

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

2019, Minstere
Minstere un Berlīne