Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas

Pirmais populārzinātniskais darbs latviešu valodā, kultūrvēsturnieka Jāņa Stradiņa dēvēts par "zemnieku enciklopēdiju". Pievienoti arī dažu vācu dzejoļu tulkojumi - reliģiski filozofiskā dzeja. Izmantoti J.K. Gotšeda (Gottsched) "Erste Gründe der gesammten Weltweisheit" (1773) un J.E.Bodes "Anleitung zur Kenntnis der gestirnten Himmels" (1768).
2. izd. 1776 (Jelgava, Hincs)
3. izd. 1796 (Jelgava, Stefenhāgens) - būtiski G.F.Stendera dēla Aleksandra Johana Stendera papildināts.

Izdevējs

Izdevniecība "Jakobs Frīdrihs Hincs"

Darba veids

Oriģināldarbs

Izdošanas gads/vieta

1774, Jelgava
Jelgava un Aizpute