Kristus gaismas mirdzumāAnotācija
Šis kristīgās dzejas almanahs ir trešais šāda žanra krājums. Almanaha lappusēs netrūkst lirisku, emocionāli ekspresīvu dzejas tēlu vai alegoriju. Garīgā sasaukšanās poēzijā liecina, ka kristīgā kaluma ļaudīm nav problēmu saprasties gan sadzīvē, gan mākslā.

Idejas autore Ilga Auza.
Redaktors un priekšvārda autors Modris Zihmanis.
Projekta vadītāja Ērika Birzkopa.
Dizains: Uldis Baltutis.
Foto grāmatas iekšvākam: Diāna Sleže.
Foto: Irina Tīre, Pēteris Jaunzems.

Autori: Gita Āboliņa, Laura Andersone, Inga Audere, Inta Balčūna, Zaiga Baļķena, Elita Bičevska, Elīna Birziņa, Raivo Bitenieks, Ildze Blumbaha, Imants Brancis, Brinda Ceriņa, Aļģirts Daukša, Brigita Debeļska, Vilhelmīne Deiliko, Jānis Diekonts, Daiga Dzilna, Liene Dzintare, Agris Engelmanis, Andra Gaigala, Iveta Gailiša, Ruta Gansone, Ādolfs Gaujietis, Evita Gedrima, Kristofs Girgensons, Mirdza Grauduže, Velta Grozgale, Ausma Gudriķe, Livars Jankovskis, Rasma Jonase, Ilze Kalme, Zita Karlsone, Velta Kārkliņa, Mirdza Kemte, Ainars Knesis, Raimonds Knesis, Gunta Kraulere, Karīna Krieviņa, Zinta Krūmiņa-Šulca, Guntars Kurps, Daiga Lapāne, Maija Laukmane, Marta Lāce, Agnese Līcīte, Irma Markopa, Inonanta Millere, Anita Ozola, Līga Ozoliņa, Eleonora Pirktiņa, Vaira Polmane, Astrīda Puķe, Māris Reinbergs, Ilva Rozīte, Gundega Salna, Mora Saule, Elvīra Skube, Aija Skudrīte, Mirdza Skroderēna, Tatjana Spiģēna, Inga Šķēle, Dzidra Šmite, Māra Šnē, Kristīne Tervite, Jānis Tervits, Aina Uldriķe, Sarma Upesleja, Kristaps Valters, Imants Vanags, Rasma Vērniece, Modris Zihmanis, Dzintra Zorgevica.

Izdevuma veids

Almanahs

Darba veids

Oriģināldarbs

Redaktors

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

2011, Liepāja
Izdevējs: Biedrība LLRMK Helikons