Dzīves pieredze un ziepju burbuļi

Aigara Truhina vāka dizains. Redaktore Anda Brazauska.
Grāmata sagatavota pēc 1992. gada izdevuma.

Anotācija
Rimants Ziedonis ir sarakstījis astoņas grāmatas. Tās ir dzejoļu krājums "Atvēzējies glāstam", stāstu krājumi "Dzīves pieredze un ziepju burbuļi" un "Pastaiga", dokumentāli darbi par Latviju, tās cilvēku veikumu, likteņiem, savdabībām – "Paradoksālā Latvija", "Austrumu robeža", "Jūras zemē Latvijā"; divas grāmatas – "Mežu zemē Latvijā" un "Leišmalīte" – sarakstītas kopā ar Imantu Ziedoni.

Stāstu krājuma "Dzīves pieredze un ziepju burbuļi" pirmizdevums iznāca 1992. gadā. Ir pagājis laiks, taču deviņos mūžam jaunos stāstos garām ierastajām realitātes formām un veidoliem neapturami slīd Rimanta Ziedoņa laistie ziepju burbuļi. No viena skatpunkta tie šķiet caurspīdīgi, no cita – neaprakstāmi krāsaini. Un, ja kādam viņa pašreizējā dzīves nogrieznī horizonts par tuvu, debesis par zemu, viss pārāk labi pazīstams un apnicis, pietiek tikai paskatīties cauri tādam burbulim. "Tepat viss ir, ziloņu bari un Parīzes metro, bērzi un begonijas, komunisti un seksuālie maniaki, Singapūras jahtas un Tolstoja muzejs, Indijas okeāns un mušas dzintara krellēs."

Saturs
Ceļabiedri
Lidojošās zivis
Ola
Pļava
Cilvēks, saule un elpa
Balāde par Ilmāru
Kāpēc tu nespēlē?
Lielā depresija
Dzīves pieredze un ziepju burbuļi

Izdevējs

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Atkārtots izdevums

ISBN

9789934066184

Darba autors

Mākslinieks

Redaktors

Izdošanas gads/vieta

2017, Rīga