Pasakas / Märchen

Sastādījusi un vācu valodā tulkojusi Heide Lidija Šmite.
Mākslinieks Valdis Villerušs.
Ievada "Bet saturs visam viens..." autors Jānis Zālītis.
Uga Skulmes, Niklāva Strunkes, Sigismunda Vidberga ilustrācijas.

Saturs
Pasaka par vērdiņu
Kaķīša dzirnavas
Milzis
Papardes zieds
Ķēniņa svārki
Jūdass
Kad koki runāja
Labais ķēniņš

Izdevējs

Jāņa Rozes apgāds (kopš 1997. gada)

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Tulkojums

Komentāra autors

Darba autors

Tulkotājs

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

1997, Rīga