Murmuāri

Pogainie NE zvēri. 2. grāmata

Priekšvārdu sarakstīja L. Baumane-Buholca.
Ilustrāciju autors Andris Dauksts.
Ingas Apsītes vāka noformējums.

Anotācija
Autors labi zināmos personāžus ir sapulcinājis ārpus akadēmiskām telpām, lai pirtī pie galda vaļsirdīgi pamielotu arī dvēseli ar kārtējiem apolitiski policejiskajiem piedzīvojumiem. Grāmatā policistu dzīve parādīta no jokainās puses. Viņi ir ne tikai tie, kas ķer bandītus un uzliek sodus, bet ir tādi paši parasti cilvēki ar visām savām vājībām un trūkumiem. 1. grāmata iznāca 2012. gadā.

Izdevējs

Drukātava

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984853826

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

2013, Rīga