Pogaino joku gabali

Policista blēņu stāsti. 2. grāmata.

Redaktore Gunta Micāne.
Ingas Apsītes vāka noformējums.
Ilustrāciju autors Andris Dauksts.

Anotācija
Tas, kas šeit rakstīts, ir raiba suņa murgi, un autors jeb folkloras vācējs neuzņemas pat politisko atbildību. Stāstiņi ir diezgan pabaisi. 1. grāmata iznāca 2006. gadā.

Izdevējs

Drukātava

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984853451

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

2011, Rīga