Mani sveicina zvaigznes…Publicitātes informācija
Viestura Vecgrāvja grāmatā "Mani sveicina zvaigznes…" apkopotas autora impresijas un ieskati romantiskajā pasaules izjūtā latviešu dzejā. Monogrāfija aptver laiku no 19. gadsimta 70. gadiem līdz mūsdienām un ir veltīta izcilāko latviešu dzejnieku romantiķu jaunrades raksturošanai. Šis ir trešais izdevums Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas sērijā "Latvijas gadu gredzeni literatūrā".

Augšup, augšup jūs, domas un prāti,
Augšup jel pacelies, cilvēces gars,
Raugies uz vareno dabas māti,
M ā c i e s, tu garīgo vadoņu bars! (Poruks)

Grāmata "Mani sveicina zvaigznes…" veltīta latviešu dzejnieku romantiķu garīgās un emocionālās pasaules raksturojumam, parādot viņu dzeju kā ilglaicīgu un īpašu latviskās identitātes atveidu. Tā rakstīta kā atgādinājums, lai šai steidzīgajā un nereti pārracionalizētajā, ikdienišķības prioritāšu laikmetā atceramies vērtības, kuras aktualizēja un aizstāvēja tādi mūsu romantiķi kā Auseklis un Kārlis Skalbe, Aspazija un Velga Krile, Jānis Poruks un Ojārs Vācietis, Elīna Zālīte un Anna Rancāne, Linards Tauns un Leons Briedis un vēl daudzi citi. Latviešu romantiķu lirika aptver plaša spektra tematiku, sākot no dabas apceres un intīmo jūtu atklāsmēm līdz eksistenciālām pārdomām un patriotiskiem akcentiem, cilvēka pašpilnveidošanās un ideāla alkām. Autors sniedzis arī īsu pārskatu par romantisma un neoromantisma īpatnībām cittautu literatūrā. Romantisms latviešu dzejā akcentēts kā nozīmīga mūsu nacionālās identitātes izpausme pusotra gadsimta ilgumā.

Monogrāfija aicina lasītāju plašāk apgūt bagātīgo un daudzskaitlīgo romantisko dzeju, kā arī atgādina par romantiskās pasaules izjūtas īpašo nozīmi apstākļos, kad dominē patērētājsabiedrības kritēriji. Latviskā identitāte nav iedomājama bez romantisma, un bez tā latviskuma izpratne būtu krietni vien piezemētāka un jūtu sfēru mazāk apliecinoša. Grāmatas virsuzdevums – ieinteresēt atkal un vēlreiz lasīt un izjust mūsu romantiķu dzeju tās daudzveidībā, tā bagātinot priekšstatus par dzeju kā nozīmīgu mūsu kultūras un gara izpausmi.

Viesturs Vecgrāvis – LU emeritētais profesors, literatūrvēsturnieks un dzejas kritiķis. Recenzijas par dzeju raksta no 1982. gada, autors daudzām publikācijām par latviešu romantiķu jaunradi zinātniskajā un literārajā periodikā un kopkrājumos. Apgādos "Artava" un "Daugava" vadījis latviešu un cittautu rakstnieku darbu izdošanu, t. sk. sērijas "Latviešu trimdas rakstnieku darbi", "Latviešu stāsts un novele", "XIX gadsimta klasiķi", "XX gadsimta klasiķi". Zinātniski rediģējis Zentas Mauriņas Kopotus rakstus. Īpašu interešu lokā – Jāņa Poruka un Linarda Tauna darbu pētniecība, trimdas dzejnieku jaunrade, 20. gadsimta sākuma un 20./30. gadu latviešu literatūra.

Izdevējs

LU Akadēmiskais apgāds

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Redaktors

Izdošanas gads/vieta

2018, Rīga