Emigrantu dzīves memuāri

Par īsprozas grāmatu "Dadzīvotāji rezonē".

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

Nr.

74.

Klasifikators

Darba autors

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

24.11.1951, Gincburga