Iesviest sejā savu vēso elpu...

Recenzija par Guntara Godiņa dzejoļu krājumu "Nakts saule" (Nordik, 2000).

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

ISSN

1407-2378

Klasifikators

Recepcijas persona

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

06.02.2001, Rīga