Padomju literatūras pozitīvais tēls kā komunistiskās audzināšanas līdzeklis

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Klasifikators

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

04.10.1956, Rīga