Baltā ticībā

Dzejas izlase

Anotācija
Dzejniece Kornēlija Apškrūma aicina lūkoties rītdienā, pacelties baltā ticībā pāri melnām dvēselēm. Nekas šai dzīvē nepazūd, jo Dievs dod baltu prieku jaunām dzīves dienām.

Izdevējs

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984402321

Darba autors

Redaktors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

2007, Rīga