Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā, 1950–1965Publicitātes informācija
Literatūrzinātnieces Ingunas Daukstes-Silasproģes pētījums sniedz ieskatu laikaposmā, kas dēvēts par latviešu trimdinieku "izklīšanu un iedzīvošanos pasaulē". Tas vēsta par latviešu došanos prom no bēgļu nometnēm Vācijā un nonākšanu ASV un Kanādā (1950-1960). Izdevumu veido autores vērojums par latviešu literāro dzīvi ASV un Kanādā – rakstnieku ikdienu, sarīkojumu norisēm, latviešu preses izdevumu daudzveidību un grāmatniecības attīstību. Tas balstās tolaik trimdā mītošo latviešu atmiņu un vēstuļu, trimdas laikrakstu, žurnālu un grāmatniecības liecību studijās. Apskatot trimdas literāro darbu – dzejas, īsprozas un romānu – tematiku, spilgtākos tēlus un kritikas presē, autore vēl līdztekus veido pašu trimdinieku stāstījumu par sajūtām, domām un pārdzīvojumiem, dzīvojot svešumā.Zinātniskā redaktore – Lalita Muižniece, redaktore – Ligita Bībere.

Izdevējs

Valters un Rapa

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984768991

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

2007, Rīga