Žaņa Grīvas daiļdarbu mākslinieciskā meistarība

Andas Plēsumas disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai. Zinātniskais vadītājs Arvīds Grigulis.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Komentāra autors

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

1967, Rīga