"Es dabūju pūrā spēju rakstīt"

Ingas Žoludes saruna ar dzejnieci Annu Auziņu par lirisko varoni, attieksmi pret publisko novērtējumu un dzejoļu krājumu "Annas pūra govs" (Neputns, 2017).

Izdevējs

Latvijas Rakstnieku savienība

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

Nr.

5

ISSN

2501-0220

Recepcijas persona

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

08.2017, Rīga