Taurētāja aicinājumi

Kārļa Freinberga raksti, dienasgrāmatu fragmenti, vēstules.
Ilgoņa Bērsona sakārtojums un stāstījums.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Sastādītājs

Darba autors

Mākslinieks

Komentāra autors

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

1985, Rīga