Dvēseļu puteņi. 13. sējums

Daiļdarbi un raksti 20 sējumos.

Saturs
Zemgales atmoda: 13. gs. vīzija 5 aināsTobago: vēsturisks romānsTobago: romāna dramatizējumsTrīs vanagi: romānsIlgonis Bērsons. Piezīmes: "Zemgales atmoda". "Tobago" – romāns, luga, librets. "Trīs vanagi"