Rīgas iestaigāšana

Eseju apkopojums.

Publicitātes informācija

Apgāds "Mansards" laidis klajā Jāņa Rokpeļņa grāmatu Rīgas iestaigāšana, kas ir savulaik un joprojām ļoti populārās grāmatas "Rīgas iedzimtie" (1997) turpinājums.Jaunajā grāmatā līdzās pazīstamajām esejām par Arnoldu Burovu, Andri Kolbergu, Miervaldi Poli, Asnati Smelteri, Uldi Stabulnieku, Maiju Augstkalnu, Gvido Kajonu, Mārtiņu Zelmeni, Pēteri Blūmu, Juri Dimiteru, Andri Breži, Laimu Žihari, Egīlu Zirni, Alvi Sauku, Valentīnu Jakobsonu, Gundegu Repši, Pēteri Bankovski, Guntaru Pupu, Gunāru Piesi, Astrīdi Ivasku, Ievu Rupenheiti, Aivaru Tarvidu, Anitu Kreitusi, Helēnu Heinrihsoni, Aleksandru Bussi, Zigurdu Neimani, Dāvi Sīmani, Pēteri Plakidi, Ilmāru Blumbergu, Paulu Dambi, Uldis Bērziņu, Lalitu Muižnieci publicētas ap divdesmit jaunu eseju – par Ingu Žoludi, Ingunu Jansoni, Andri Dzenīti, Juri Zvirgzdiņu (ar panākumiem nolasīta "Prozas lasījumos 2010"), Māru Ķimeli, Valtu Ernštreitu, Pēteri Zirnīti, Ingu Ābeli, Evitu Zālīti un citiem rīdziniekiem, kā arī garstāsts "Modus" - "nostāsts par Rīgas Modeļu namu un modeli, kostīmu mākslinieci Baibu Puzinu".

Avots: diena.lv

Izdevējs

Mansards

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984872407

Klasifikators

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

2012, Rīga