Kopoti raksti 4. sējumos. 2. sējums

Sējumā apkopotas Elīnas Zālītes lugas, kas sarakstītas Latvijas Republikas laikā (1927–1940). Divas no lugām – "Vālodzes dziesma", "Intermeco" – nav publicētas iepriekš, bet izrādītas tikai teātrī, savukārt komēdija "Ērika" nav ne publicēta, ne izrādīta teātrī.

Saturs
LugasBīstamais vecums
Maldu Mildas sapņojums
Pirktā laime
Mūžīgi vīrišķais
Rudens rozes
Vālodzes dziesma
Intermeco
ĒrikaBiruta Gudriķe. KomentāriRedakcijas kolēģija: Lija Brīdaka, Viktors Hausmanis, Valija Labrence, Jūlijs Vanags.