Lizete, dzejniekam lemtā

Lizetes un Kārļa Skalbes dzīvesstāsts. Redaktore Gundega Sēja. Māksliniece Vita Lēnerte.

Anotācija
Ingunas Baueres izdevums sagatavots, izmantojot nesaīsinātu manuskripta tekstu. Tas papildināts ar divdesmit līdz šim nepublicētām nodaļām: atklātas siltas gaismas pielietās Lizetes Skalbes (1886-1972) bērnības dienas, topošās tulkotājas pirmā iepazīšanās ar lielajiem klasiķiem, Lizetes mīlestības un šaubu mirkļi, reti kur citur izlasāmas dzejnieka Kārļa Skalbes (1879-1945) pārdomas ticības jautājumos. Tas ir darbs ar kultūrvēsturisku nozīmi, kurā Lizetes un dzejnieka attiecību fonu veido tā laika sabiedriskā vide ar daudziem pazīstamiem latviešu dzejniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem un politiskajiem darbiniekiem.

Izdevējs

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934029509

Recepcijas persona

Darba autors

Redaktors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

2013, Rīga