Dzīve un darbi. 2. sējums.Saturs
Mārtiņš Bisters. Pateicība [par atbalstu un līdzdalību Leonīda Breikša literārā mantojuma apzināšanā un izdošanā]A. Eglītis. "Ar dzejnieku Leonīdu Breikšu..."P. L. Breikšs. "Viņa vārds ir arī mans vārds..."Leonīds Breikšs. Dziesmas zemei un debesīm; No izlases "Gaismas ceļš", Dziesmas un lūgšanasJānis Čākurs. Leonīdam Breikšam: "... kā balsij pakaļ atbalss nāk"Indra Gubiņa. Mūžīgie mūžības jautājumi Leonīda Breikša dzejoļosA. A. Celms. Ticības spēka vārdiJānis Liepiņš. Rīta lūgšanāsM. Ozola. Leonīdu Breikšu pieminotValdemārs Ancītis. "Skolu Dzīve"Valdemārs Ancītis. Leonīds Breikšs ģimnāzistu žurnāla redakcijāModris Zihmanis. Leonīds Breikšs un pretošanās kustībaModris Zihmanis. Leonīdam Breikšam: "Kad, vecotēv, tev brāļus krustā sita..."Valdis Rūja. Likteņdziesma: Leonīdam BreikšamIlgonis Bērsons. Komentāri par darbiem I un II sējumā

Izdevējs

Enigma

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984634388

Darba autors

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

2000, Rīga