Trimdas raksti. 3. sējums

1951. gads. "Es stāstu savai sievai". Jāņa Jaunsudrabiņa kopotu rakstu papildinājums. Sastādījis, biogrāfiju, priekšvārdu, pēcvārdu un komentārus rakstījis Ilgonis Bērsons.

Izdevējs

Signe

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984534758

Sastādītājs

Darba autors

Mākslinieks

Redaktors

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

2007, Rīga