Trimdas raksti. 2. sējums

1949.–1951. gads. Jāņa Jaunsudrabiņa kopotu rakstu papildinājums. Sastādījis, biogrāfiju un komentārus rakstījis Ilgonis Bērsons.

Saturs
Ilgonis Bērsons. Iejusties un palikt MēnesnīcāIlgonis Bērsons. [Biogrāfija un komentāri]J. Jaunsudrabiņa esejas, raksti, dzejoļi, vēstules

Izdevējs

Signe

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984534626

Sastādītājs

Darba autors

Mākslinieks

Redaktors

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

2004, Rīga