Mūža raksti. 3. sējums

Ilgoņa Bērsona sastādījums, stāstījums, ievads, biogrāfija, komentāri.

Saturs
Ilgonis Bērsons. Trešie ievada vārdiIlgonis Bērsons. Mūža gadi: 1909, 1910, 1911Ilgonis Bērsons. KomentāriKārļa Skalbes dzeja, atdzeja, proza, raksti, vēstules

Izdevējs

ELPA

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984743187

Sastādītājs

Redaktors

Darba autors

Mākslinieks

Komentāra autors

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

2003, Rīga