Uguns ledū

Uguns ledū : dzejas izlase = Feuer im Eis = Огонь во льду = The fire in the ice / Aspasia. Dzejas tulkojumi vācu, angļu, krievu valodā, paralēli oriģināls latviešu valodā.
Sastādītāji Aija Magone, Ināra Andžāne.
Atdzejotāji Valdis Bisenieks, Aija Magone, Gita Strazdiņa, Ruta Marjaša, Ieva Lešinska, Aspazija, U. Wehlitz, W. K. Matthews, Elfriede Eckardt-Skalberg, С. Шервинский, Л. Осипова, М. Борисова, В. Ходасевич, Л. Остроумов, В. Спасский, Вяч. Иванов, Л. Осинова.
Mākslinieks Jānis Andžāns.

Anotācija
Dzejnieces Aspazijas (īstajā vārdā Elza Rozenberga, 1865-1943) dzejas izlasē apkopoti agrāko gadu atdzejojumi vācu, krievu un angļu valodā, kā arī 2014. gadā radītie atdzejojumi šai izlasei.

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Tulkojums

ISBN

9789934141737

Darba autors

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

2014, Jūrmala
Izdevējs: Biedrība "Aspazijas mantojums"