Ar grāmatu cauri Kuldīgai

Par latviešu rakstnieku un dzejnieku darbos minētajām vietām Kuldīgā un Kuldīgā dzīvojušiem literātiem un valodniekiem.
Tekstā fragmenti no Jāņa Frīdenberga-Mieriņa, Māra Čaklā, Ernesta Aistara, Ernesta Plāķa, Reiņa Ādmīdiņa, Herberta Dorbes, Andras Manfeldes, Martas Bārbales, Dzintras Žuravskas, Rudītes Losānes, Kārļa Janševska, Ata Freināta, u. c. darbiem.
Laikraksta "Kurzemnieks" pielikumā "Radošā Kuldīga", Nr. 3.