Kopoti raksti 4. sējumos. 1. sējumsSaturs
Lija Brīdaka. Viršu zilajā lokāDzeja. Dzejoļu krājums "Sila ziedi"Dzejoļi ārpus krājuma (no periodikas un rokrakstiem)Stāsti (no krājuma "Sūrais malks" un periodikas)Tēlojumi un apraksti (virkne aprakstu no grāmatas "Saules zeme Ēģipte agrāk un tagad")Biruta Gudriķe. KomentāriRedakcijas kolēģija: Lija Brīdaka, Viktors Hausmanis, Valija Labrence, Jūlijs Vanags.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Komentāra autors

Sastādītājs

Darba autors

Mākslinieks

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

1986, Rīga