Sensācija

Sastādījusi un priekšvārdu "Edvards Vulfs un viņa dramaturģija" sarakstījusi Biruta Gudriķe.
Saturs: Rožainās dienas
Meli
Sensācija
Svētki Skangalē
Līnis murdā
Grūts uzdevums
E. Vulfa lugu iestudējumi latv. prof. teātros

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Izlase

Darba veids

Oriģināldarbs

Sastādītājs

Darba autors

Komentāra autors

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

1986, Rīga