Devītais vilnis (Niklāvs Stagars)

Atkārtots izdevums.

Izdevējs

Apgāds "Grāmatu Draugs" (1926–1992)

Izdevuma veids

Kalendārs

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

5401008767

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1993, Puškina iela 1a, Rīga