Maza cilvēka vakara lūgšana

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors