Naktsmājas bezmiegamPublicitātes informācija
Pie lasītājiem dodas jaunais Leona Brieža dzejoļu krājums "Naktsmājas bezmiegam". Krājumu labi raksturo kāda dzejoļa nosaukums – "kuģis / putns / zvaigzne / bauslība / viņš". Šajā dzejā paveras ūdeņu un debesu plašumi, to caurvij mitoloģijas tēli un reliģiski motīvi, un pāri visam – Cilvēks, kurš pūlas sev "izmakšķerēt no dvēseles" pašu Dzīvi visos tās aspektos: laikā un telpā, mirklī un mūžībā.

Tā ir mūsdienīga dzeja par paliekošām vērtībām, kura varētu būt aktuāla un saistoša dažādu paaudžu lasītājiem.

Avots: zvaigzne.lv

Izdevējs

Apgāds "Zvaigzne ABC"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934029318

Darba autors

Redaktors

Mākslinieks