Vēl cerība nav zaudēta

Vēl cerība nav zaudēta: Valda Artava un Gunāra Bērziņa kopoti nedarbi.

Izdevējs

Izdevniecība "Preses nams"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984002934

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1997, Rīga