Mārtiņa Zīverta pasaulē

Saturs: O. Uršteins "Zīverts uz skatuves"
N. Valtere "Valoda un stils Zīverta lugās"
A. Straumanis "Ieskats Zīverta lugu uzbūvē"
R. Birzgale "Dažas iezīmes Zīverta pasaules skatījumā"
M. Zīverts "Garāmejot"
Mārtiņa Zīverta lugu saraksts (sastādījis A. Straumanis).

Izdevējs

Salas apgāds

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Recepcijas persona

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

1974, Sidneja