Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger in Livland

Raksti par Vidzemes baznīcu un mācītāju vēsturi 4 sējumos.
1. sējums izdots Rīgā, "W. F. Häcker" grāmatspiestuvē, sākot ar 2. sējumu – Jelgavā, "J. F. Steffenhāgena un dēla" izdevniecībā.Saturs: Erstes [1.] Heft. Livländische Kirchen- und Prediger-Matrikel ; Zweites-Viertes [2.]-[4.] Heft. Lebensnachrichten von den livländischen Predigern, mit litterärischen Nachweisen: Zweites Heft/Erster Theil A-G, Drittes Heft/Zweiter Theil H-P, Viertes Heft/Dritter Theil Q-Z.

Izdevējs

Izdevniecība "J. F. Stefenhāgens un dēls"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Izdošanas gads/vieta

1843 – 1852, Jelgava
Rīga