Dritte Fortsetzung des Chronologischen Konspekt’s der lettischen Literatur: die Jahre 1856 bis 1868 umfassend

Chronologischer Konspekt der lettischen Literatur von 1587 bis 1830. 1869.Hronoloģisks latviešu literatūras konspekts.
Aptver laiku no 1587. līdz 1855. gadam. Rādītājs trīs turpinājumos (1844, 1858, 1869). 1831. gada izdevums ir pamatsējums. Rādītāja pēdējo, trešo daļu – par laiku no 1856. līdz 1868. gadam sagatavojis Karls Augusts Dēbners (1869). Teksts vācu un latviešu valodā.
Publicēts Latviešu Literārās (draugu) biedrības zinātnisko rakstu krājumā, iespējams, kā novilkums izplatīts arī atsevišķi.

Izdevējs

Izdevniecība "J. F. Stefenhāgens un dēls"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Nr.

14. sēj. 3. daļa, 1.-80. lpp.

Sastādītājs

Izdošanas gads/vieta

1869, Jelgava