Chronologischer Konspekt der lettischen Literatur von 1587 bis 1830

Chronologischer Konspekt der lettischen Literatur von 1587 bis 1830: mit teilweiser Benutzung von K.G Sonntags handschriftlich hinterlassenen "Notizen zur lettischen Literatur von 1700 bis 1825". Hronoloģisks latviešu literatūras konspekts.
Aptver laiku no 1587. līdz 1855. gadam. Rādītājs trīs turpinājumos (1844, 1858, 1869). 1831. gada izdevums ir pamatsējums. Rādītāja pēdējo, trešo daļu – par laiku no 1856. līdz 1868. gadam sagatavojis Augusts Dēbners (1869). Teksts vācu un latviešu valodā.

Izdevējs

Izdevniecība "J. F. Stefenhāgens un dēls"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Izdošanas gads/vieta

1831, Jelgava