Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Estland, Kurland, 1–4

Nachträge und Fortsetzungen unter Mitwirkung von Carl Eduard Napiersky, bearbeitet von Theodor Beise.
Vispārēja Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes provinču rakstnieku un zinātnieku vārdnīca, 4 sējumi.
Saturs: Bd. 1. A-F -- Bd. 2. G-K -- Bd. 3. L-R -- Bd. 4. S-Z.

Izdevējs

Izdevniecība "J. F. Stefenhāgens un dēls"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1827 – 1832, Jelgava