Orientālistika. Starpkultūru komunikācija: Āzija, Eiropa, Latvija

Galvenais redaktors Dr. habil. hist. Leons Taivans. Redakcijas kolēģija: Dr. habil. philol. Viktors Ivbulis, Dr.hist. Kaspars Kļaviņš, Jānis Ešots [un vēl 2 redaktori]. Latviešu tekstu literārā redaktore Gita Bērziņa un angļu tekstu literārā redaktore Andra Damberga.Latvijas Universitātes raksti, 813. sējums. Izdevums latviešu un angļu valodā.

Izdevējs

Latvijas Universitāte

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934182495

Izdošanas gads/vieta

2016, Rīga