Labvēlīgas piezīmes bez nektiskas attieksmes

Recenzija par Māra Melgalva dzejoļu krājumu : Labu vakar" (Rīga: Liesma, 1984)

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Klasifikators

Recepcijas persona

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

27.02.1985, Rīga