Kopoti raksti. 8. sējums

Kopoti raksti 10 sējumos. 8. sējums.

Saturs
Valmieras puikas (romāns)

Izdevējs

Apgāds "Grāmatu Draugs" (1926–1992)

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1939, Rīga