Kopoti raksti. 4. sējums

Kopoti raksti 10 sējumos. 4. sējums.

Saturs
Portrejas: Parids. Gustavs Grasis. Grafs Levendreks. Apkārtnes Don - Žuans. Šķirti ceļi. Barons Hazenfuss. Departamenta direktors. Profesors Plaudis.
Krāces: Ceturtā grācija. Jaunsaimnieks. Pēdējā tikšanās. Kristaps Roga. Prece. Raganu krogā. Nazis. Plebanijā. Vecais Kazulis. Sašautais mironis. Četri cilindri. Divpadsmit biķeri. Kaloša. Slogs.

Izdevējs

Apgāds "Grāmatu Draugs" (1926–1992)

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1938, Rīga